top of page

Psycho-educatie traject

We nemen samen de kenmerken van autisme door. We zoeken naar de sterke kanten en welke invloed een andere werking van jouw brein heeft op het dagelijks leven. Alsook worden hulpmiddelen en tips worden aangereikt voor jouw situatie.

Ons advies bestaat uit:

  • delen van kennis en ervaringen

  • informeren over autismespectrumstoornis (ASS) en/of verstandelijke beperking

  • mogelijke aanpassingen binnen je werking

  • het bevorderen van inclusie van personen met een beperking

  • het behandelen van je specifieke vragen

 

Wij bieden 3 trajecten aan:

 

Educatie.png
bottom of page