top of page

De Okkernoot

De Okkernoot staat voor kwalitatieve, zinvolle ondersteuning voor personen met een (vermoeden van een) beperking. Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van personen met een autismespectrumstoornis en/of verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met gedragsproblemen. Deze ondersteuning wordt op maat ingevuld. Dit kan onder de vorm van: 

  • wonen (permanent of logeren / vakantie) 

  • dagactiviteiten (ateliers, Begeleid Werken, vrije tijd, pop-up ateljee...) 

  • individuele begeleiding in De Okkernoot of aan huis 

  

Wij zijn gevestigd in Vollezele, Halle en Denderwindeke (Ninove) en Herne(De Coupee). Ontdek hier meer inclusieve succesverhalen van De Okkernoot.

Hoe het begon...

Een ouderpaar dat zijn zoontje met autisme verloor in een verkeersongeluk had voldoende ervaren hoe moeilijk het was om gepaste opvang te vinden. Het paar besliste om zelf een organisatie op te richten om deze noden mee te lenigen.

Ons verhaal is nog lang niet af...

Met de nieuwe mogelijkheden die PVF en RTH bieden, kunnen we nog meer cliënten ondersteuning en hulp op maat bieden.
In het station te Herne willen we een gedifferentieerd aanbod bieden van begeleiding en opvang van personen met zeer uiteenlopende profielen, met emancipatorisch werken en inclusie als leidraad.

In 1991 kochten zij, samen met andere ouders van sympathisanten en ouders van kinderen met autisme, een boerderij in hartje Pajottenland te Vollezele. Vele vrijwilligers verbouwden deze boerderij tot een kortverblijf voor 14 personen met hulp van vzw Bouworde. Negen jaar later kwam er een nieuw gebouw bij als tehuis niet-werkenden voor 26 personen met een verstandelijke beperking en/of ASS. Vanaf dag 1 waren alle plaatsen in de nieuwbouw te Vollezele ingenomen: De Okkernoot vzw was geboren.

Al gauw richtte De Okkernoot ook in Halle een tehuis niet-werkenden op (2006). Een voormalig klooster bleek met zijn ruime gangen en grote binnentuin een ideale locatie te zijn om een grote groep mensen op te vangen. Hier werden ook studio’s en appartementen voorzien om meer autonome personen met een beperking een geschikte woonplaats te bieden. Ook werd vanuit Halle voor het eerst mobiele begeleiding geboden bij een aantal cliënten die in hun eigen huis woonden.

Eind 2013 opende De Okkernoot een nieuwbouw in Denderwindeke, een mooi en modern gebouw met veel licht, te midden van het groen. Omdat personen met een normale begaafdheid en ASS moeilijk residentiële opvang vonden, wilde De Okkernoot dat ook deze groep aan hun trekken zou komen in Denderwindeke. Uiteraard werd begeleid werken bijzonder belangrijk voor deze doelgroep.
Daarnaast werd in dit gebouw ook ruimte gemaakt voor een groep personen die moeilijk in groep kunnen samenleven, nood hebben aan individuele begeleiding en een grote mate van voorspelbaarheid en veiligheid.
In 2017 was de prachtige pastorij die op deze site stond gerenoveerd en werd ook daar een nieuwe leefgroep opgestart.

IMG_2488_edited.jpg

Wij streven ernaar de personen die we opvangen en begeleiden - ongeacht leeftijd, geslacht, achtergrond - een eigen plaats te laten innemen binnen De Okkernoot. 
Dit impliceert een groot respect voor hun eigenheid.

Meer over onze missie en visie vind je hier.

'De Okkernoot' - vanwaar die naam?

De Okkernoot werd opgericht in 1991.

Hoe het allemaal weer begon? We koesterden ideeën, verlangens, een huizenhoge droom. Een droom ook die op heel wat scepsis botste. "Vergeet vooral niet met jullie twee voeten op de grond te blijven", nog altijd hoor ik het vermaninkje. Maar wie dat doet, die geraakt geen stap vooruit.

We hebben onze droom gevolgd. Een echt levenswerk werd het...

Heel spoedig rees de nood aan een naam. We wilden er een die perfect weergaf waarvoor de vereniging staat. Het voorstel van een van onze eerste medewerkers stak er met kop en schouders bovenuit: De Okkernoot. De man had ook een prachtige uitleg voor hoe hij kwam aan die naam. Zie het als een doorgedreven vergelijking, zei hij.

Eén: een okkernoot heeft een harde bolster. Die beschermt en omsluit wat binnenin zit. Het is lastig om de bolster te doorbreken. Vergelijk dat met de schedel van een mens.

Twee: binnenin bevat zo’n okkernoot een typische pit. Met haar twee geribbelde lobben heeft ze ontzettend veel weg van onze hersenen – daar waar de autismestoornis zit opgesloten. Het vraagt heel wat inspanning om door te dringen tot de innerlijke wereld van iemand met autisme. Maar eens dat slaagt, ontstaat een mooi en puur contact.  

Om het te beklinken, hebben we tijdens een feestelijke gelegenheid bij de straathoek van onze site in Vollezele op een novemberdag een echte okkernotenboom geplant. Elke keer wanneer ik er passeer, werp ik er een blik op. En gaat door me heen: die Okkernoot, dat is toch echt wel een fantastische zaak.

Boompje, je bent groot geworden, ondertussen. Onder je vele vertakkingen gaat heel wat goeds schuil. Wereld, vergeet niet het broze te koesteren, want alleen daardoor zal je zelf overleven. Boom, blijf nog vele, lange jaren groeien en bloeien, en De Okkernoot samen met jou!

 

Jan Houthuys

Voorzitter De Okkernoot

bottom of page