De Okkernoot

De Okkernoot staat voor kwalitatieve, zinvolle ondersteuning voor personen met een (vermoeden van een) beperking. Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van personen met een autismespectrumstoornis en/of verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met gedragsproblemen. Deze ondersteuning wordt op maat ingevuld. Dit kan onder de vorm van: 

  • wonen (permanent of logeren / vakantie) 

  • dagactiviteiten (ateliers, Begeleid Werken, vrije tijd, pop-up ateljee...) 

  • individuele begeleiding in De Okkernoot of aan huis 

  

Wij zijn gevestigd in Vollezele, Halle en Denderwindeke (Ninove) en breiden in de toekomst uit naar het station van Herne waar we werken aan een inclusief project gericht op dagbesteding. Ontdek hier meer inclusieve succesverhalen van De Okkernoot.

Hoe het begon...

Een ouderpaar dat zijn zoontje met autisme verloor in een verkeersongeluk had voldoende ervaren hoe moeilijk het was om gepaste opvang te vinden. Het paar besliste om zelf een organisatie op te richten om deze noden mee te lenigen.

Ons verhaal is nog lang niet af...

Met de nieuwe mogelijkheden die PVF en RTH bieden, kunnen we nog meer cliënten ondersteuning en hulp op maat bieden.
In het station te Herne willen we een gedifferentieerd aanbod bieden van begeleiding en opvang van personen met zeer uiteenlopende profielen, met emancipatorisch werken en inclusie als leidraad.

In 1991 kochten zij, samen met andere ouders van symathisanten en ouders van kinderen met autisme, een boerderij in hartje Pajottenland te Vollezele. Vele vrijwilligers verbouwden deze boerderij tot een kortverblijf voor 14 personen met hulp van vzw Bouworde. Negen jaar later kwam er een nieuw gebouw bij als tehuis niet-werkenden voor 26 personen met een verstandelijke beperking en/of ASS. Vanaf dag 1 waren alle plaatsen in de nieuwbouw te Vollezele ingenomen: De Okkernoot vzw was geboren.

Al gauw richtte De Okkernoot ook in Halle een tehuis niet-werkenden op (2006). Een voormalig klooster bleek met zijn ruime gangen en grote binnentuin een ideale locatie te zijn om een grote groep mensen op te vangen. Hier werden ook studio’s en appartementen voorzien om meer autonome personen met een beperking een geschikte woonplaats te bieden. Ook werd vanuit Halle voor het eerst mobiele begeleiding geboden bij een aantal cliënten die in hun eigen huis woonden.

Eind 2013 opende De Okkernoot een nieuwbouw in Denderwindeke, een mooi en modern gebouw met veel licht, te midden van het groen. Omdat personen met een normale begaafdheid en ASS moeilijk residentiële opvang vonden, wilde De Okkernoot dat ook deze groep aan hun trekken zou komen in Denderwindeke. Uiteraard werd begeleid werken bijzonder belangrijk voor deze doelgroep.
Daarnaast werd in dit gebouw ook ruimte gemaakt voor een groep personen die moeilijk in groep kunnen samenleven, nood hebben aan individuele begeleiding en een grote mate van voorspelbaarheid en veiligheid.
In 2017 was de prachtige pastorij die op deze site stond gerenoveerd en werd ook daar een nieuwe leefgroep opgestart.

Wij streven ernaar de personen die we opvangen en begeleiden - ongeacht leeftijd, geslacht, achtergrond - een eigen plaats te laten innemen binnen De Okkernoot. 
Dit impliceert een groot respect voor hun eigenheid.

Meer over onze missie, visie, waarden en objectieven vind je hier.

Schermafbeelding 2019-11-21 om 15.51_edi

Contact

VZW De Okkernoot

Maatschappelijke zetel:

Repingestraat 12

1570 Vollezele

  • Facebook

Info

Bezoek onze winkel

IBAN BE53 0682 2552 7653

Onze sponsors

Wegwijs in de zorg

Privacyverklaring

Ondernemingsnummer:

BE 0443 397 688

VAPH-label-Vergund-door-het-VAPH-300dpi.
label_Erkend_gesubsidieerd.jpg
Logo ROG.png