top of page

Privacyverklaring

De Okkernoot hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.

De privacyverklaring beschrijft hoe De Okkernoot omgaat met de persoonsgegevens waarover ze beschikt en hoe ze die verwerkt.

 

De privacyverklaringen zijn hieronder terug te vinden:

bottom of page