top of page

Collectief overlegorgaan

Op 27 maart 2000 werd de gebruikersraad van De Okkernoot opgericht, dat met de overgang naar de persoonsvolgende financiering ‘collectief overlegorgaan’ genoemd wordt. Deze oprichting bleek een wijze beslissing, want samenwerking tussen gebruikers en zorgaanbieders is een noodzakelijke voorwaarde voor een kwalitatief hoogstaand zorg- en dienstverleningsproject. Dit collectief overlegorgaan garandeert inspraak en participatie van de gebruikers/hun wettelijke vertegenwoordigers in de werking van De Okkernoot.

Van bij de start koos het collectief overlegorgaan voor een rechtstreekse samenwerking met de directie.
Elke bijeenkomst van het collectief overlegorgaan omvat een korte voorvergadering van de leden die vooral besteed wordt aan de invulling van het vast agendapunt ‘signalen van de ouders’. Ze wordt gevolgd door een gezamenlijke bijeenkomst met de directie.


Er is overleg over alle wijzigingen in de individuele dienstverleningsovereenkomst en de collectieve rechten en plichten. Deze manier van werken heeft gedurende 20 jaren haar degelijkheid bewezen en tevens geleid tot een goede relatie tussen het overlegorgaan en de directie.

Een lid van het collectief overlegorgaan neemt als waarnemer deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur van de vzw Wonen en Werken voor personen met Autisme (WWA) die de werking van De Okkernoot mogelijk maakt.

Het collectief overlegorgaan maakt ook deel uit van de klachtencommissie en de toezichtraad. Het verslag van het overlegorgaan wordt naar alle leden en alle leefgroepen verspreid.

Leden van het collectief overlegorgaan worden verkozen voor een termijn van 4 jaar. De leden van het collectief overlegorgaan vind je hier.

Eind april verneemt De Okkernoot met droefenis het overlijden van dhr Franky De Pril, overleden op 20/04/2023. 

Franky  De Pril was afgevaardigde van het collectief overlegorgaan in de raad van bestuur. 

Vanuit het hele Okkernoot-team wensen we Franky’s partner, familie en vrienden veel sterkte toe.

Hilde andries 2.PNG

Hilde Andries

Afgevaardigde in de toezichtsraad

tel: 09/360 92 41

e-mail:

astrantia@telenet.be

Foto Koen.jpg

Koen Onsia

Secretaris

 

tel: 0477/70 98 88

e-mail:

koenraad.onsia@telenet.be

Foto Annemie Peeters.jpg

Annemie Peeters

Voorzitter ad interim en waarnemer bestuursorgaan

tel: 0474/37 85 67

e-mail:

annemie.peeters@jako-teamsport.be

Foto%20Patrick%20Pestieau_edited.jpg

Patrick Pestieau

Afgevaardigde in de klachtencommissie

tel: 0484/50 98 16

e-mail: patrick.pestieau@gmail.com

Het collectief overlegorgaan

Samengesteld in oktober 2020

bottom of page