top of page

Wegwijs in de zorg

Hieronder vind je belangrijke informatie die je kan helpen om je zorg in het algemeen zo goed mogelijk te organiseren.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

www.vaph.be

Wat doet het VAPH?

 • streeft naar een zo groot mogelijke autonomie en levenskwaliteit van personen met een handicap;

 • treedt op als een klantgerichte en efficiënte partner van personen met een handicap en de organisaties die zorgen voor een kwaliteitsvolle ondersteuning;

 • werkt het beleid uit voor personen met een handicap op het vlak van zorg en ondersteuning en evalueert de uitvoering ervan;

 • behandelt aanvragen van personen met een handicap voor tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning of wagen, het persoonsvolgend budget voor meerderjarigen en begeleiding en opvang voor minderjarigen;

 • kent persoonsvolgende budgetten toe en ziet toe op de besteding ervan;

 • erkent en vergunt diensten en voorzieningen die personen met een handicap begeleiden of opvangen;

 • stemt de vraag naar zorg en ondersteuning af op het aanbod via regionaal overleg met gebruikers, diensten en voorzieningen.

Ontdek hier alle brochures van het VAPH.

Blijft u graag op de hoogte van de dienstverlening van het VAPH en de impact van de maatregelen naar aanleiding van corona daarop?

Dat kan via volgende kanalen:

 • De VAPH-website

 

Op www.vaph.be vindt u altijd actuele informatie over onze dienstverlening en de maatregelen naar aanleiding van corona.

 

 • De digitale VAPH-nieuwsbrief 

 

De nieuwsbrief bevat nieuws over de dienstverlening van het VAPH en PAB- en PVB-mededelingen. Als abonnee krijgt u hem standaard 1 keer per maand in uw mailbox, of vaker in bijzondere tijden als deze coronacrisis.

 

Abonneer u via www.vaph.be/nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment weer uitschrijven.

 

U kunt zich ook abonneren op Sterk, het driemaandelijkse magazine van het VAPH met sterke verhalen van mensen met een handicap en praktische informatie, tips en inspiratie voor het dagelijks leven.

 

Als u vragen hebt voor het VAPH, kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website of via de VAPH-lijn op het nummer 02 249 30 00.

 

Bent u op zoek naar algemene informatie over corona en de maatregelen?

Ondersteuning voor:

Minderjarigen

van 0 tot en met 21 jaar, uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar

Af en toe:

Dit kan via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH):

 • je hoeft geen aanvraag in te dienen bij het VAPH, een vermoeden van een beperking volstaat.

 • je gaat rechtstreeks naar een erkende zorgaanbieder zoals De Okkernoot.

 • de ondersteuning gebeurt in de voorziening of bij jou thuis.

 • Globale individuele ondersteuning (GIO) is er specifiek voor kinderen die ondersteuning nodig hebben bij de overgang naar de reguliere kinderopvang, kleuterklas of het eerste leerjaar. Deze ondersteuning is mogelijk onder de vorm van RTH.

Daarenboven heb je mogelijk recht op een basisondersteuningsbudget (BOB). ​Dit is een maandelijks budget van €300 waarmee je jouw zorg kan organiseren.

Intensief:

Hiervoor kan je terecht bij een multifunctioneel centrum (MFC).

 

 

Persoonlijke assistentie:

Dit kan via het persoonlijke-assistentiebudget (PAB)

Uitgebreide info over ondersteuning voor minderjarigen via deze link.

Meerderjarigen

vanaf 17 jaar

Af en toe:

Dit kan via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH):

 • je hoeft geen aanvraag in te dienen bij het VAPH, een vermoeden van een beperking volstaat.

 • je gaat rechtstreeks naar een erkende zorgaanbieder zoals De Okkernoot.

 • de ondersteuning gebeurt in de voorziening of bij jou thuis.

Daarenboven heb je mogelijk recht op een basisondersteuningsbudget (BOB). ​Dit is een maandelijks budget van €300 waarmee je jouw zorg kan organiseren.

Intensief:

Hiervoor vraag je een persoonsvolgend budget (PVB) aan bij het VAPH.

 

 • je moet erkend worden als persoon met een handicap & een aanvraag indienen bij het VAPH.

 • het is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders zoals De Okkernoot.

 • je kan er woon-, dag- & individuele ondersteuning mee inkopen.

Uitgebreide info over ondersteuning voor meerderjarigen via deze link.

Diensten ondersteuningsplan (DOP)

www.vaph.be/organisaties/dop/algemeen

brochure

Wat doet een DOP?

Bent u op zoek naar hoe een goed leven er voor u uitziet? Hebt u omwille van uw beperking vandaag nood aan ondersteuning of wilt u nadenken over de toekomst? Een dienst ondersteuningsplan (DOP) kan u in uw zoektocht ondersteunen.

Voor wie?

U kunt een beroep doen op een dienst ondersteuningsplan als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U hebt een (vermoeden van) handicap.

 • U woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • U bent jonger dan 65 jaar. Als u al erkend bent als persoon met een handicap door het VAPH, dan is deze voorwaarde niet van toepassing.

 • U beschikt nog niet over een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsvolgend budget of u maakt nog geen gebruik van een multifunctioneel centrum. Uitzonderingen op deze voorwaarde zijn mogelijk. Neem contact op met het VAPH of een dienst ondersteuningsplan.

Als uit de gesprekken met de dienst ondersteuningsplan blijkt dat u meer intensieve en frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebt, dan kunt u daarvoor een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen (vanaf de leeftijd van 17 jaar). De dienst ondersteuningsplan kan dan samen met u een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget opstellen en indienen bij het VAPH.

Bijstandsorganisaties

Bijstandsorganisaties

Een bijstandsorganisatie helpt PVB-budgethouders bij de opstart en het beheer van hun persoonsvolgend budget (PVB) en de organisatie van hun ondersteuning.

Een bijstandsorganisatie kan ook de houders van een persoonlijke-assistentiebudget deskundig advies verlenen over hun verplichtingen en activiteiten als werkgever (aanwerving van assistenten, richtlijnen van het VAPH, overeenkomsten, reglementering interimarbeid ...).

Hieronder vind je de bijstandsorganisaties. Klik op hun logo om naar hun website te gaan.

Absoluut vzw.png
My Assist.png
Zoom vzw.png
Onafhankelijk leven.png
Alin vzw.png
bottom of page