Communicatie directie: Coronavaccinatie

Beste ouder of vertegenwoordiger,

 

Even hebben we gevreesd dat de overheid zijn vaccinatiestrategie dusdanig aan zou passen dat De Okkernoot geen tweede vaccinatie zou kunnen toedienen. Gelukkig kwam afgelopen weekend het verlossende woord dat we komend weekend toch over kunnen gaan tot een tweede vaccinatieronde.

We hebben alles in het werk gesteld om niet in het weekend te moeten vaccineren, omdat we alle begrip hebben voor het feit dat dit voor bewoners die in het weekend thuis verblijven zeer moeilijk kan zijn. Jammer genoeg bleek dit omwille van logistieke redenen niet mogelijk.

 

Vaccinatie binnen De Okkernoot zal daarom voor bewoners doorgaan op de volgende momenten:

 

Zaterdag 13 maart: namiddag Denderwindeke

Van 13.45u tot 15.30u in de vergaderzaal op de benedenverdieping, net als twee weken geleden.

 

Zondag 14 maart: voormiddag Halle

Van 10.00u – 11.00u vaste bewoners

Tussen 10.00u en 12.30u Twee gasten uit kortopvang

Vaccinatie vindt plaats in de kleine vergaderzaal, net als twee weken geleden.

 

Maandag 15 maart: namiddag Vollezele

Vanaf +/- 13.30u: Vaccinatie bewoners door dr. Menschaert in hun leefgroep

Vanaf +/- 14.30u tot 15.30u: Vaccinatie kortverblijvers in het yoghurtatelier

  • Bewoners worden in hun leefgroep of op hun slaapkamer gevaccineerd volgens een schema dat nog bezorgd zal worden aan de leefgroepen.

 

Wisselen van vestiging is helaas organisatorisch niet mogelijk. We vragen dan ook om, indien van toepassing, met uw zoon of dochter aan te sluiten op de vestiging waar ook de eerste vaccinatie plaatsvond. Wilt u ons verwittigen indien u geen gebruik meer wenst te maken van ons vaccinatie-aanbod?

 

We krijgen uiteraard veel vragen van onze gasten, die zich afvragen wanneer de regels versoepeld zullen worden. Om teleurstellingen te voorkomen richten wij ons in onze antwoorden op de zomerperiode. Natuurlijk hopen we dat versoepelingen sneller mogelijk zullen zijn. Mochten we eerder tot versoepelingen over kunnen gaan, zullen we dit zeker zo snel mogelijk communiceren.

 

Wanneer u nog vragen of opmerkingen heeft, mag u mevrouw Claudia van Vaals, onze vaccinatieverantwoordelijke, altijd contacteren via mail (claudia@de-okkernoot.be) of telefoon (054 / 56 74 53).

De gevolgen van het coronavirus voor de VAPH-ondersteuning: ondersteun mee de communicatie van het VAPH naar personen met een handicap

Info voor personen met een handicap: de gevolgen van het coronavirus voor de VAPH-ondersteuning

Corona heeft grote gevolgen voor onze samenleving en dus ook voor personen met een handicap en hun ondersteuning. Door de onvoorspelbare evolutie van de epidemie wijzigen de adviezen en maatregelen regelmatig. Dat maakt het niet altijd eenvoudig om te weten wat kan en niet kan.

Het VAPH wil u zo goed mogelijk informeren. Bij het VAPH kunt u terecht voor:

  • info over de besteding van een persoonsvolgend budget of een persoonlijke-assistentiebudget naar aanleiding van corona

  • info over de gevolgen van de coronamaatregelen voor uw zorg, ondersteuning, begeleiding, dagopvang of verblijf bij een VAPH-voorziening

  • info over uw tegemoetkoming voor een hulpmiddel en de mogelijke gevolgen van corona daarvoor

 

Nuttige informatie van het VAPH rond corona vindt u:

 

Als u een specifieke vraag hebt voor het VAPH, kunt u die stellen via:

 

De maatregelen van de federale en Vlaamse overheid naar aanleiding van het coronavirus in België vindt u op:

Fout-feitfiche coronavaccin-1.jpg