Communicatie directie - 18 januari 2022

Beste ouder of vertegenwoordiger,

Een nieuw jaar, een nieuwe corona-update.

Vooraleer verder te gaan wensen we jou en de hele familie een voorspoedig 2022 toe.

 

We willen je door middel van dit bericht in ieder geval op de hoogte brengen van enkele belangrijke wijzigingen in ons coronabeleid, zoals deze vanmiddag door het crisisteam werden besproken.

 

Dragen van een chirurgisch mondmasker

Er moet vanaf vandaag, bij het betreden van de voorziening, minstens een chirurgisch mondmasker gebruikt worden. Vanaf nu worden de textielen mondmaskers niet meer toegestaan.

 

Hoogrisicocontact en bezoek

Bezoekers die een hoogrisicocontact gehad hebben, kunnen tot en met 10 dagen na het hoogrisicocontact niet op bezoek komen, ongeacht hun vaccinatiestatus.

 

Positieve test

Bezoekers die positief getest werden, kunnen vanaf de staalname of de start van de symptomen minimum 10 dagen niet op bezoek komen.

 

Registratieplicht

We benadrukken dat bezoekers zich nog steeds moeten registreren aan het onthaal van onze vestigingen.  Alle bezoekers vanaf de leeftijd van 6 jaar dragen binnen de voorziening een chirurgisch mondmasker.

 

We hopen dat met deze maatregelen de besmettingsgraad in de voorziening afdoende onder controle kan worden gehouden.

 

De vaccinatiegraad binnen De Okkernoot ligt zowel bij de bewoners als bij de medewerkers/vrijwilligers en externe medewerkers bijzonder hoog.  Bijkomend dragen onze zorgmedewerkers verplicht een FFP2-masker bij cliënten die behoren tot de risicogroep.

 

We verwachten de covidbesmettingen dan ook buiten te kunnen houden en blijven je dankbaar voor het engagement en toewijding. 

 

Met vragen kan je terecht bij de leidinggevenden van iedere vestiging.

 

Laten we met z’n allen hopen dat 2022 het jaar mag worden waarin corona ons leven toch iets minder zal beïnvloeden dan de afgelopen twee jaar.

Wanneer u nog vragen of opmerkingen heeft, mag u mevrouw Claudia van Vaals, onze vaccinatieverantwoordelijke, altijd contacteren via mail (claudia@de-okkernoot.be) of telefoon (054 / 56 74 53).

De gevolgen van het coronavirus voor de VAPH-ondersteuning: ondersteun mee de communicatie van het VAPH naar personen met een handicap

Info voor personen met een handicap: de gevolgen van het coronavirus voor de VAPH-ondersteuning

Corona heeft grote gevolgen voor onze samenleving en dus ook voor personen met een handicap en hun ondersteuning. Door de onvoorspelbare evolutie van de epidemie wijzigen de adviezen en maatregelen regelmatig. Dat maakt het niet altijd eenvoudig om te weten wat kan en niet kan.

Het VAPH wil u zo goed mogelijk informeren. Bij het VAPH kunt u terecht voor:

  • info over de besteding van een persoonsvolgend budget of een persoonlijke-assistentiebudget naar aanleiding van corona

  • info over de gevolgen van de coronamaatregelen voor uw zorg, ondersteuning, begeleiding, dagopvang of verblijf bij een VAPH-voorziening

  • info over uw tegemoetkoming voor een hulpmiddel en de mogelijke gevolgen van corona daarvoor

 

Nuttige informatie van het VAPH rond corona vindt u:

 

Als u een specifieke vraag hebt voor het VAPH, kunt u die stellen via:

 

De maatregelen van de federale en Vlaamse overheid naar aanleiding van het coronavirus in België vindt u op: